3 solbriller for kr 249 - GRATIS FRAKT

Velg helt fritt i sortimentet, også ulike varianter, rabatten trekkes fra i kassen

Solbriller og teknologi

Solbriller er et filter mellom våre øyne og resten av verden. Dette filteret vil først og fremst dempe lysets intensitet, men i det lyset blir dempet mister vi ofte andre kvaliteter i lyset. Disse kvalitetene er ofte farge, kontrast og nyanser. Dårlige solbriller demper kun lyset og resultatet er ofte et slørete, unyansert og monokromt bilde.

Solbriller og fargeopplevelse

Det vi opplever som farger er intet annet enn frekvensen på lysets bølgelengde. Hver farge, hver liten nyanse, har sin egen bølgelengde og disse bølgene kommer til våre øyne enten direkte fra lyskilden eller reflektert fra en overflate. Når vi ser på en gulmalt vegg, er det lyset fra en lyspære i rommet som reflekteres av veggen, vi faktisk ser. Gulmalingen på veggen absorberer de lysbølgene som ikke er gule og reflekterer altså kun de bølgene som for vårt øye oppleves som gule. På den måten vil også solbriller filtrere bort ulike bølgelengder.

Solbriller og polarisert lys

Lyset fra solen, i likhet med lyset fra en lyspære, vibrerer og stråler ut i alle retninger. Når dette lyset blir reflektert på en slik måte at strålene rettes i samme retning, sier vi at lyset blir polarisert. Vi kan se en naturlig polarisering av lys når vi ser på f.eks. en innsjø. Det lyset vi ser som skinner som sølv på overflaten, er det lyset som ikke har kommet seg gjennom overflatens filter. Dette er grunnen til at vi ikke kan se ned i vannet selv om vannet ellers er klart som glass. Et polarisert filter på solbrillene gjør at glasset, eller linsen, kun absorberer det lyset som har samme retning som molekylene i filteret.

Refleksjon på solbrillenes innside

Et problem med solbriller er at lys som kommer bakfra kan reflekteres inn i våre øyne fra innsiden av glasset. For å dempe dette problemet bruker mange produsenter et såkalt antirefleks-lag. Når slike lag legges på både ut- og innsiden av glasset, og disse lagene har en tykkelse tilsvarende en fjerdedel av lysets bølgelengde, vil lyset fra begge sider kanselere hverandre ut. På denne måten blir refleksjonen dempet betraktelig. Det samme fenomenet blir ofte brukt for å dempe lyd. Lyd kommer jo også i bølger, og sender vi en lydbølge med samme frekvens mot lyden vi vil bli kvitt, vil de to bølgene kansellere hverandre når de møtes.

Solbrillers kvalitet

Legger vi litt penger i solbrillene, vil vi kunne få briller som gir oss et meget nyansert og fargerikt bilde. Vi opplever også bedre kontrast og dybdeskarphet, samt at høyskinn fra f.eks. vannoverflater dempes betraktelig. Gode solbriller er med andre ord meget viktig i situasjoner hvor vi trenger å være overvåkne og ha god oversikt, når vi f.eks. kjører bil. På sjøen er gode solbriller meget viktig. Havets overflate ligger horisontalt rundt oss på alle sider og sender store mengder polarisert lys. På sjøen er det dessuten viktig å kunne skille mellom farger.